Kisah Sahabat

Sikap Bijaksana Umar Bin Khattab – Bagian 1

Pintu Ledeng TV – Dalam suatu riwayat dari ibnu abbas ra, ia bercerita , bahwa suatu hari , Uyainah Bin Hishn Bin Hudzaifah datang untuk

Sekilas Mengenai Kekhilafahan Umar Bin Al Khattab (1)

Sekilas Mengenai Kekhilafahan Umar Bin Al Khattab (1)

Sekilas Mengenai Kekhilafahan Umar Bin Al Khattab (1) Pintu Ledeng TV - Umar memangku jabatan khilafah dengan wasiat dari Abu Bakar. Dia mulai memangku khilafah pada

Ini Keberanian Abu Bakar Yang Melebihi Keberanian Umar

Ini Keberanian Abu Bakar Yang Melebihi Keberanian Umar

Ini Keberanian Abu Bakar Yang Melebihi Keberanian UmarPintu Ledeng TV - Al-lsmaili meriwayatkan dari Umar dia berkata,"Tatkala Rasulullah wafat, banyak orang yang murtad dan mereka

Pintu Ledeng TV - Pengaruh Keislaman Umar terhadap Dakwah Islam

Pengaruh Keislaman Umar terhadap Dakwah Islam

Pengaruh Keislaman Umar terhadap Dakwah IslamPintu Ledeng TV - Abdullah bin Mas'ud berkata, "Posisi kami menjadi kuat sejak Umar bin Al-Khathab masuk Islam. Anda telah melihat

Pintu Ledeng TV - Sikap Umar Al Kharab Pada Saat Rasulullah Wafat

Sikap Umar bin Al-Khathab pada Saat Rasulullah Wafat

Sikap Umar bin Al-Khathab pada Saat Rasulullah WafatPintu Ledeng TV - Tatkala berita tentang wafatnya Nabi sampai kepada para sahabat, maka terjadilah keguncangan yang dahsyat di

Pintu Ledeng TV - Wibawa Umar Bin Al Khatab

Wibawa Umar bin Al-Khathab dan Ketakutan Setan Padanya

Wibawa Umar bin Al-Khathab dan Ketakutan Setan PadanyaPintu Ledeng TV - Dirawikan dari sa'ad bin Abi Waqqash, ia bercerita, "Suatu ketika, meminta izin untuk bertemu dengan

Top