Akhirnya, Umar Pun Memeluk Islam !!!

Pintu Ledeng TV - Akhirnya, Umar Pun Memeluk Islam !!!

Akhirnya, Umar Pun Memeluk Islam !!!

Pintuledeng.com – Setelah membaca ayat suci yang ada pada lembaran-lembaran tersebut, hati Umar bergejolak. Disaat itu pula Khabab berkata kepada Umar, “Kusampaikan berita gembira untukmu, wahai Umar. Aku berharap doa Rasulullah hari senin kemarin terkabul. Beliau berdoa, “Ya Allah, muliakanlah/kokohkanlah Islam dengan orang yang paling Engkau cintai dari kedua orang ini: dengan Abu Jahl bin Hisyam atau dengan Umar bin Al Khatab.” (HR At Tirmidzi).”

“Tunjukanlah kepadaku, dimana tempat Rasulullah!” kata Umar. Maka mereka menjawab, “Beliau sekaranga berada di lembah bukit Shafa.” Mendengar hal tersebut, maka Umar pun bergegas mengambil dan menghunus pedangnya lalu pergi menuju Rasulullah saw.

Setibanya di sana, Umar pun mengetuk pintu untuk menemui Rasulullah saw. Mengetahui perihal tersebut, para sahabat ada yang merasa khawatir bahkan takut akan kedatangan Umar. Terlebih lagi Umar mendatangi Rasulullah saw dengan menghunuskan pedangnya. Seketika itu pula, Hamzah paman Rasulullah saw meminta para sahabat untuk membukakan pintu lalu berkata, “Bila Allah menghendaki kebaikan terhadap dia, maka ia akan masuk Islam. Bila Dia menghendaki lain, maka hal itu akan menjadi fitnah.”

Maka setelah pintu tersebut dibuka, maka Hamzah bergegas untuk memegang lengan Umar beserta satu orang lainnya lalu membawanya kehadapan Rasulullah saw. “Lepaskan dia!” kata Rasulullah saw. Lalu Rasul melanjutkan perkataannya, “Apa gerangan anda datang kemari wahai Umar?” Lalu umarpun menjawab, “Ya Rasulullah, saya datang kemari untuk menemui Anda dan saya berikrar beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada apa yang dibawanya dari sisi Allah.”

Medengar hal itu, Rasulullah saw langsung bertakbir, “Allahu Akbar.” Hati para sahabat merasa tenang dan kuat dengan keIslamannya Umar beserta Hamzah bin Abdul Muthallib. Mereka tahu kedua orang ini akan melindungi Rasulullah saw dari musuh-musuh mereka.” (HR. Ahmad)

Dengan masuknya Islamnya Umar dan Hamzah paman Rasulullah saw, akankah ada perubahan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ???

—————————————————————–
Sumber :
Biografi Umar Bin Alkhattab, karya Prof.Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi, hal. 26-27
Fadhail Ash Shahabah, Imam Ahmad 1/344
Ath Thantawi, Umar bin Al Khatab, hal. 117

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web