Sekilas Mengenai Kekhilafahan Umar Bin Al Khattab (1)

Sekilas Mengenai Kekhilafahan Umar Bin Al Khattab (1)

Sekilas Mengenai Kekhilafahan Umar Bin Al Khattab (1) Pintu Ledeng TV - Umar memangku jabatan khilafah dengan wasiat dari Abu Bakar. Dia mulai memangku khilafah pada bulan Jumadil Akhir tahun tiga belas Hijriyyah.  Az-Zuhri berkata: Umar menjadi khalifah di hari meninggalnya Abu Bakar, Yakni pada hari Selasa tanggal dua puluh dua