Sedekah Tidak Akan Mengurangi Rizkimu

Pintu Ledeng - Sedekah Tidak Akan Mengurangi Rizkimu

Pintu Ledeng TV – Pernahkah Engkau ragu-ragu ketika akan sedekah? Bimbang memilih lima puluh ribu atau lima ribu yang akan dimasukan ke keropak masjid? Berat sedekah sepuluh ribu saja padahal sekali makan siang lebih dari itu? Syetan akan selalu menghalangi manusia melakukan amal shalih. Termasuk sedekah. Syetan akan menakut-nakuti

Mengapa Engkau Malas Membaca Al-Quran

Pintu Ledeng TV - Mengapa Engkau Malas Membaca Al-Quran

Pintu Ledeng TV - Saudaraku, apakah kita lebih sibuk dari Umar bin Abd Aziz....? Sampai tak ada waktu membaca firman-Nya. Sungguh Umar bin Abd Aziz, jika ia sangat sibuk, maka ia tetap mengambil mushaf, walau hanya beberapa ayat ia baca. Adakah kesibukan kita melebihi kesibukan Ustman bin Affan, dimana ia

Bila Hati Mu Tersakiti, Maafkanlah

Pintu Ledeng TV - Bila Hati Mu Tersakiti Maafkanlah

Pintu Ledeng TV - Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa ringan sampai-sampai terlihat gigi depannya. Umar r.a. yang berada di di situ, berkata, ‘Demi engkau, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?’. Rasulullah SAW