Inilah Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Pintu Ledeng - Inilah Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Pintu Ledeng TV - Begitu memasuki pintu berumah tangga, maka sebuah kehidupan baru yang sarat dengan nilai-nilai ibadah mulai terbuka. Sejak saat itu, setiap pasangan suami istri mendapatkan amanah berkaitan dengan kedudukan dan tugasnya sebagai suami dan ayah serta sebagai istri dan ibu. Mengenai tugas masing-masing di dalam keluarga, Rasulullah

Wahai Para Suami, Inilah Panduan Mencari Nafkah

Pintu Ledeng - Wahai Para Suami, Inilah Panduan Mencari Nafkah

Pintu Ledeng TV - Seorang suami yang tugasnya mencari nafkah, dan mungkin seorang istri bekerja untuk meringankan beban suami, harus mengetahui dulu apakah pekerjaan yang akan dia lakukan dibolehkan syara’ ataukah tidak. Sebab mengetahui hukum syara’ atas suatu perbuatan hukumnya wajib bagi setiap muslim, agar dia mengetahui status perbuatan tersebut,

Talak Istri Dalam Keadaan Marah, Bagaimana Hukumnya ?

Pintu Ledeng TV - Talak Istri Dalam Keadaan Marah, Bagaimana Hukumnya ?

Talak Istri Dalam Keadaan Marah, Bagaimana Hukumnya ?Pintu Ledeng TV - Menurut Wahbah Zuhaili marah (ghadhab) ada dua. Pertama, marah biasa yang tak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan atau tindakannya. Kedua, marah yang sangat yang menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga seseorang tak menyadari lagi ucapan atau