Siapa yang Dibebani Melaksanakan Kewajiban Menegakkan Khilafah ?

Siapa yang Dibebani Melaksanakan Kewajiban Menegakkan Khilafah ?

Siapa yang Dibebani Melaksanakan Kewajiban Menegakkan Khilafah ?Pintu Ledeng TV - Setelah pemaparan yang telah kami paparkan sebelumnya, jelas bahwa imamah wajib hukumnya. Namın siapa pun boleh bertanya; apa jenis kewajiban ini? Siapa yang dibebanİ untuk melaksanakannya? Apakah imamah hukumnya fardhu 'ain; wajib bagi setiap muslim, ataukah fardhu kifayah? Ulama dan

Janji Allah Akan Kemenangan Islam

Pintu Ledeng TV - Janji Allah Akan Kemenangan Islam

Janji Allah Akan Kemenangan Islam Pintu Ledeng TV - Islam akan menjemput kemenangan, sebagaimana firman Allah SWT : Dia-lah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai”. At-Taubah : 33 Begitu pula dengan sabda Rasulullah SAW : Allah Subhanahu wa

Mengenal Ciri-Ciri Bendera Rasulullah SAW

Pintu Ledeng TV - Mengenal Ciri-Ciri Bendera Rasulullah SAW

Mengenal Ciri-Ciri Bendera Rasulullah SAW Pintu Ledeng TV - Tatkala menerangkan hadits yang menuturkan tentang Liwaa’ (bendera besar) yang dibawa pada saat Perang Khaibar, Ibnu Hajar berkata, “Rasulullah SAW telah menyerahkan bendera besar itu kepada Abu Bakar, sekaligus mengangkatnya sebagai Amir. Beliau juga menyerahkan bendera kepada ‘Umar, kemudian kepada ‘Ali ra.