Sekilas Mengenai Kekhilafahan Umar Bin Al Khattab (1)

Sekilas Mengenai Kekhilafahan Umar Bin Al Khattab (1)

Sekilas Mengenai Kekhilafahan Umar Bin Al Khattab (1) Pintu Ledeng TV - Umar memangku jabatan khilafah dengan wasiat dari Abu Bakar. Dia mulai memangku khilafah pada bulan Jumadil Akhir tahun tiga belas Hijriyyah.  Az-Zuhri berkata: Umar menjadi khalifah di hari meninggalnya Abu Bakar, Yakni pada hari Selasa tanggal dua puluh dua

Ini Keberanian Abu Bakar Yang Melebihi Keberanian Umar

Ini Keberanian Abu Bakar Yang Melebihi Keberanian Umar

Ini Keberanian Abu Bakar Yang Melebihi Keberanian UmarPintu Ledeng TV - Al-lsmaili meriwayatkan dari Umar dia berkata,"Tatkala Rasulullah wafat, banyak orang yang murtad dan mereka berkata, 'Kami akan tetap melakukan shalat namun kami tidak akan pernah membayar zakat.' Saya datang menemui Abu Bakar dan saya katakan kepadanya, 'Satukan manusia dan

Pengaruh Keislaman Umar terhadap Dakwah Islam

Pintu Ledeng TV - Pengaruh Keislaman Umar terhadap Dakwah Islam

Pengaruh Keislaman Umar terhadap Dakwah IslamPintu Ledeng TV - Abdullah bin Mas'ud berkata, "Posisi kami menjadi kuat sejak Umar bin Al-Khathab masuk Islam. Anda telah melihat kami tidak dapat melakukan tawaf dan shalat di Ka'bah hingga Umar bin Al-Khathab masuk Islam. Tatkala ia masuk Islam, ia memerangi mereka (orang-orang musyrik Quraisy)