Cobaan Imam Abu Hanifah – An Nu’man Bin Tsabit

Pintu Ledeng TV - Cobaan Imam Abu Hanifah - An Nu'man Bin Tsabit

Cobaan Imam Abu Hanifah – An Nu’man Bin Tsabit

Pintuledeng.com – Dari Ubaidillah bin Amr, dia berkata, “Sesungguhnya Ibnu Hubairah telah mencambuk Abu Hanifah sebanyak 110 cambukan dengan cemeti agar dia mau memegang jabatan sebagai hakim, akan tetapi dia lebih memilih untuk menolaknya. Ibnu Hubairah adalah salah seorang pejabat pemerintahan dalam pemerintahan Khalifah Marwan, dia ditugaskan di Iraq pada masa Bani Umayyah.” 

Dari Yahya bin Abdul hamid dari ayahnya, dia berkata, “Abu Hanifah sering pergi setiap hari -atau- dia berkata, “Suatu hari (kebimbangan perawi) dicambuk agar mau memegang jabatan sebagai hakim, akan tetapi dia lebih memilih untuk menolaknya. Suatu ketika dia menangis, dan ketika dia dibebaskan, dia berkata kepadaku, “Kesedihan orangtuaku lebih membuatku bersedih daripada cambukan yang diarahkan kepadaku.”[Tarikh Baghdad 13/326-327]

Dari Basyar bin Walid, dia berkata, “Khalifah Abu Al-Manshur meminta kepada Abu Hanifah untuk menjadi hakim dalam pemerintahannya, dia bersumpah untuk bisa menjadikannya sebagai hakim, akan tetapi Abu Hanifah menolaknya dan bersumpah, “Sungguh aku tidak akan melakukannya.”

Ar Rabi’ Al Hajib berkata, “Anda meihat amirul mukminin bersumpah dan anda juga bersumpah? Dia berkata, “Amirul mukminin mau bersumpah karena dia lebih mudah membayar denda sumpahnya daripada saya.” Kemudian Abu Al Manshur memerintahkan pengawalnya untuk memasukkannya ke daam penjara, hingga dia meninggal dunia di penjara di Baghdad.”[Siyar A’lam An-Nubala’ 6/401]

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply