Dalil Al Quran Tentang Wajibnya Imamah Atau Khalifah (2)

Dalil Al Quran Tentang Wajibnya Imamah Atau Khalifah (2)

Dalil Al Quran Tentang Wajibnya Imamah Atau Khalifah (2)

Pintu Ledeng TV – Firman Allah dalam surah Al-Maidah; 48 dan 49,

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa Yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Al-Maidah: 48) 

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (AlMaidah: 49) 

Ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Rasul-Nya agar memutuskan perkara berdasarkan syariat yang diturunkan Allah. Khithab (pembicaraan) yang disampaikan kepada Rasulullah juga khithab yang berlaku untuk umat selama tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk beliau. Dan dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dengan demikian, khitab ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin agar menegakkan hukum menurut syariat yang diturunkan Allah hingga hari kiamat. 

Maksud menegakkan hukum dan kekuasaan tidak lain adalah menegakkan imamah, karena menegakkan hukum dan kekuasaan termasuk fungsi imamah. Menegakkan hukum tidak bisa dilaksanakan secara sempurna selain melalui imamah. Dengan demikian, seluruh ayat yang memerintahkan memutuskan perkara sesuai syarat yang diturunkan Allah menunjukkan wajibnya mengangkat seorang imam yang berwenang melaksanakan hal itu. Wallâhu a’lam. [Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Prof. DR Abdullah Ad Dumaiji, Bab: Pasal Kedua, Kewajiban Mengangkat Imam, hal: 58-59]

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply