Inilah Khasiat 3 Ayat Terakhir Surat Al Hasyr

Pintu Ledeng - Inilah Khasiat 3 Ayat Terakhir Surat Al Hasyr

Pintu Ledeng TV – Surat ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sikap setiap orang Islam terhadap orang kafir yang memusuhi umat Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Nadir. Selain itu Surat ini juga membahas hukum fai’i dan pembagiannya, kewajiban bertakwa, ketinggian dan keagungan Al Qur’an, kemudian ditutup dengan menyebut sebagian Al-Asma’ul Husna.

Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang membaca ayat akhir surah al-Hasyr, baik malam maupun siang, lalu dia meninggal dunia pada hari itu, maka ia berhak masuk syurga.” (HR. Baihaqi)

Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja yang membaca 3 ayat terakhir surah al-Hasyr, maka Allah mengirimnya tujuh puluh ribu malaikat yang berselawat kepadanya sehingga masuk waktu petang. Apabila dia meninggal pada hari itu, ia meninggal sebagai seorang syahid. Dan sesiapa membaca di waktu petang, adalah dia di tempat yang telah diterangkan itu.” (HR. At-Tirmidzi)

Terlindungi dari ganguan jin.
Dari Abu Ayyub Al Anshori ra bahwasanya beliau mempunyai satu tempat pengeringan korma di rumahnya,tiba-tiba beliau mendapatkan korma-korma yang ada di tempat pengeringan tersebut telah berkurang.Maka di saat malam tiba, beliaupun mengawasi korma-kormanya.Tiba-tiba beliau mendengar suara kedatangan seseorang,maka beliaupun langsung bertanya kepadanya : ”Siapa kamu?”, orang itupun menjawab: ”Saya adalah seorang laki-laki dari golongan jin.Kami datang ke rumah ini karena kami telah kehabisan bekal,maka akhirnya kami mengambil sebagian dari korma-korma kalian. Dan Allah SWT tidak akan mengurangi korma kalian sedikitpun”.

Kemudian Abu Ayyub ra berkata kepada jin tersebut: ”Kalau memang engkau jujur, coba tunjukkan tanganmu kepadaku!”. Maka jin itupun menunjukkan tangannya kepada Abu Ayyub ra, ternyata tangan jin tersebut di penuhi dengan bulu.hampir mirip dengan kaki depannya anjing. Abu Ayyub ra kemudian berkata kepadanya : ”Korma-korma kami yang telah engkau ambil sudah kami halalkan.Sekarang maukah kau beritahukan kepada kami(golongan manusia) mengenai doa yang paling utama dan paling ampuh untuk melindungi diri kami dari gangguan jin?”, jin itupun menjawab : ”Doa yang paling utama untuk melindungi diri kalian dari gangguan kami adalah beberapa ayat yang terdapat dalam akhir surat Al Hasyr”. (HR.Ibnu Marduwaih)

Jika meninggal maka Allah SWT akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan . Dari Anas ra Rasulullah SAW bersabda : ”Barangsiapa membaca akhir surat Al Hasyr,kemudian dia meninggal pada siang atau malam harinya,maka Alloh SWT akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan”. (HR.Ibnu Marduwaih)

Akan dihitung mati syahid
Dari Anas ra bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki setiap dia hendak berbaring di tempat tidurnya,untuk membaca akhir surat Al Hasyr.Kemudian beliau bersabda:”Apabila engkau mati,maka engkau mati sebagai syahid”. (HR.Ibnu Sunni dan Ibnu Marduwaih)

Untuk memaqbulkan doa.
Dari Muhammad bin Hanafiah sesungguhnya Baro’ bi Azib ra, telah berkata kepada Ali bin Abi Thalib kw,: ”Saya minta kepada engkau atas nama Allah SWT,agar engkau mengkhususkan aku dengan sebaik baik doa, yang mana Rasulullah SAW telah mengkhususkan engkau dengan doa tersebut. Bahkan itu adalah doa yang telah di khususkan oleh malaikat Jibril untuk Baginda Nabi SAW dari sebagian yang telah di wahyukan oleh Allah Yang Maha Rahman kepada Nabi SAW.

Ali kw. berkata: ”Wahai Baro’! Apabila engkau menginginkan untuk berdoa’ kepada Allah SWT dengan menggunakan Ismul A’dzom (Nama Allah Yang Paling Agung) maka bacalah sepuluh ayat pertama surat Al Hadid dan akhir surat Al Hasyr, kemudian ucapkan: ”Wahai Dzat yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang telah di sebutkan pada ayat di atas…, dan tidak ada seorangpun yang memiliki sifat-sifat seperti itu kecuali hanya Engkau.Saya memohon kepada-Mu agar Engkau menunaikan permohonanku”.

Wahai Baro’! Demi Allah, seandainya engkau berdoa keburukan untukku dengan doa ini, niscaya Alloh akan menenggelamkan saya ke dalam bumi”. (HR. Abu Ali Abdurrohman bin Muhammad An-Naisaburi).

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply