Kedermawanan Abu Bakar Ash-Shiddiq (2)

Pintu Ledeng TV - Kedermawanan Abu Bakar Ash-Shiddiq (2)

Kedermawanan Abu Bakar Ash-Shiddiq (2)

Pintuledeng.com – Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, Rasulullah menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah. Kebetulan saat itu saya sedang memiliki harta. Lalu saya katakan: Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar, dimana saya tidak pernah mengalahkan Abu Bakar sebelum ini. Saya datang kepada Rasulullah untuk menginfakkan separuh dari harta milik saya. Rasulullah bertanya kepada saya : “Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu ?” Saya katakan kepada Rasulullah bahwa saya meninggalkan seperti apa yang saya infakkan. 

Kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan menginfakkan semua hartanya. Rasulullah menanyakan padanya, “Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?” “Saya menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulullah.” (Jawab Abu Bakar – Red). 

Saya berkata setelah itu, bahwa saya tidak mungkin untuk mengalahkannya dalam segala hal untuk selamanya. Imam At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shahih.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda: Tidak seorang pun yang memberi bantuan kepada kami kecuali telah kami berikan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka berikan, kecuali Abu Bakar. Karena dia memiliki bantuan yang hanya akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Dan tidak ada yang memberikan hartanya melebihi apa yang diberikan oleh Abu Bakar.

Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang besar bantuannya kepada kami melebihi pemberian yang diberikan oleh Abu Bakar, dia mengabdikan jiwa dan raganya padaku, dan dia menikahkan anaknya denganku. [Tarikh Khulafa, Hal 43-44]

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply