Mengenal Masruq Bin Al Ajda

Pintu Ledeng TV - Mengenal Masruq Bin Al Ajda

Mengenal Masruq Bin Al Ajda

Pintuledeng.com – Masruq Bin Al Ajda adalah ulama besar yang terkenal dengan kezuhudan dan kewara’an serta ibadahnya sehingga menjadi teladan bagi kita semuanya terutama bagi kita yang hendak berupaya untuk terus memperbaiki diri.

Mengenai dirinya, banyak ulama yang menyanjung dirinya diantaranya adalah sebagai berikut :

Imam AHmad bin Hambal berkata, “Ibnu Uyainah berkata, “Tidak ada seorang pun yang lebih utama dari Masruq setelah Alqomah.” [Siyar A’lam An Nubala’ 4/66]

Ibnu Sa’ad berkata, “Dia adalah tsiqah (orang yang dapat dipercaya perkataan dan berita yang dibawanya) dan dia banyak mempunyai hadits yang layak diriwayatkan.” [Thabaqat Ibnu Sa’ad 6/82]

Mengenai ibdahnya, Anas bin Sirin dari istri Masruq, dia berkata, “Masruq banyak melakukan shalat hingg kedua kakinya membengkak. Seringkali aku duduk di belakangnya sambil menangis karena tidak tega melihat apa yang dilakukannya.” [Tahdzib Al Akmal 27/455]

Abu Ishaq Ash As Suba’i berkata, “Masruq menikahkan puterinya dengan Sa’ib Bin Al Aqra’ dengan mas kawin sepuluh ribu dinar yang diberikan Sa’ib kepadanya. Lalu, uang sebanyak itu dipergunakan Masruq untuk membiayai para pejuang Islam dan menyantuni fakir miskin.” [Siyar A’lam An Nubala’ 4/66]

Semoga kisah ringkas ini dapat memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri dan menjadi bahan renungan untuk kita semuanya…..

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply