Sanjungan Ulama Kepada Ishaq bin Rahawaih

Pintu Ledeng TV - Sanjungan Ulama Kepada Ishaq bin Rahawaih

Sanjungan Ulama Kepada Ishaq bin Rahawaih (Ishaq bin Ibrahim Al Hamzhali)

Pintuledeng.com – Al-Mizzi berkata, “Ishaq bin Rawahaih adalah salah satu imam bagi orang Islam dan ulama bagi agama. Dia banyak menghafal hadits dan pandai dalam bidang fikih. Terkumpul pada dirinya sifat jujur, wira’i dan zuhud. Dia melakukan rihlah ke Iraq, Hijaz, Yaman, Syam, hingga akhirnya kembali lagi ke Khurasan dan tinggal menetap di Nasaibur sampai meninggal.” [Tahdzib Al Kamal, 2/273]

Abu Ishaq Asy Syairazi berkata, “Terkumpul pada diri Ishaq bin Rahawaih hadits, fikih dan wira’i.” [Thaqobat Asy Syafi’iyyah, 2/87]

Abdullah bin Muhammad Al Farra’ berkata, “Aku pernah mendatangi Yahya bin Yahya untuk bertanya kepadanya tentang Ishaq bin Rawahaih, maka dia menjawab, “Satu hari bersama Ishaq bin Rahawaih lebih aku cintai dari pada usiaku ini.” [Siyar A’lam An Nubala’, 11/368]

Imam Asy Sayfi’i berkata, “Ibnu Rahawaih adalah seorang imam yang tsiqoh dan ma’mun. Aku mendengar Said bin Dzuaib berkata, “Aku belum pernah tahu ada orang di muka bumi ini yang seperti Ishaq bin Rahawaih.” [Siyar A’lam An Nubala’, 11/372]

 

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply