Ini Keberanian Abu Bakar Yang Melebihi Keberanian Umar

Ini Keberanian Abu Bakar Yang Melebihi Keberanian Umar

Ini Keberanian Abu Bakar Yang Melebihi Keberanian UmarPintu Ledeng TV - Al-lsmaili meriwayatkan dari Umar dia berkata,"Tatkala Rasulullah wafat, banyak orang yang murtad dan mereka berkata, 'Kami akan tetap melakukan shalat namun kami tidak akan pernah membayar zakat.' Saya datang menemui Abu Bakar dan saya katakan kepadanya, 'Satukan manusia dan

Negara Islam (Daar Al Islam)

Negara Islam (Daar Al Islam)

Negara Islam (Daar Al Islam)Pintu Ledeng TV - Daar Dalam Tinjauan Bahasa, di dalam Mu'jam al-Wasiith dinyatakan bahwa kata daar, secara bahasa bermakna: "al-mahallu yajma' al-banaa' wa al-saahah; al-manzil al-maskuun [Tempat berkumpulnya bangunan dan tempat lapang; tempat yang ditinggali]. Daar al-lslaam adalah bilaad al-Muslim (negarc Islam adalah negara kaum Muslim].1"aldaar adalah muannatsah (kata