Zuhud Menurut Sufyan Bin Uyainah

Pintu Ledeng TV - Zuhud Menurut Sufyan Bin Uyainah

Zuhud Menurut Sufyan Bin ‘Uyainah

Pintuledeng.com – Ahmad bin Abdillah Al-Alaji berkata, “Ibnu Uyainah adalah seorang yang tsabit dalam hadits. Ia mampu menghafal sekitar 7000 (tujuh ribu) hadits tanpa pernah menuliskannya ke dalam kitab, dan hadits-hadits tersebut hanya tersimpan dengan baik dalam memorinya.”

Ahmad bin Abi Al-hawari berkata, “Aku bertanya kepada Sufyan bin ‘Uyainah, “Bagaimanakah orang yang dikategorikan zuhud di dunia itu?” Dia menjawab, “Disebut zuhud apabila seseorang mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur dan ketika ia menerima musibah, maka ia bersabar.”

Dari Ahmad bin Ubdah, ia berkata, “Sufyan bin ‘Uyainah memberitahukan kepada kami dengan berkata, “Zuhud di dunia, adalah bersabar dan bersiap-siap menerima datangnya kematian.”

Al Musayyib bin Wadhih berkata,Suatu ketika Ibnu ‘Uyainah ditanya seseorang tentang zuhud, maka dia kemudian menjawab, “Zuhud adalah menjauhi segala hal yang dilarang Allah, sedangkan hal-hal yang dihalalkan Allah itu berarti sesuatu yang diperbolehkannya. Sesungguhnya para nabi telah melakukan nikah, naik kendaraan, makan dan berpakaian. Akan tetapi, Allah telah melarang mereka untuk beberapa hal sehingga mereka pun tidak pernah melakukan apa yang telah dilarang Allah untuk diri mereka.” [Siyar A’lam An-Nubala’ 8/468-469]

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply